Quotes I Live By

The title says it all, so let’s get into it!

De titel is nogal duidelijk, dus laten we maar beginnen!

“Everything happens for a reason”

I do not believe in coincidence, and therefore definitely believe in that everything that happens in your life has a reason. Whether you have a really good or bad experience I think it is always on occasion to learn from and grow as a person. I know it is easier said then done, but I’ve noticed that I’m not overthinking as much as I used to because of living by this quote. Somethings are just not for you or on your path, and somethings (sadly) are just supposed to happen. Accepting this and making the most of (almost) every situation has positively changed my life.

Ik geloof niet in toeval en daarom ben ik ervan overtuigd dat alles wat er gebeurd in je leven een reden heeft. Of het nou om een goed of slechte ervaring gaat, vind ik dat het altijd om een situatie gaat waar je van kan te leren en kan groeien als persoon. Ik weet dat leven aan de hand van deze gedachte  makkelijker gezegd is dan gedaan, maar ik heb wel gemerkt dat het ervoor mij heeft gezorgd dat ik minder snel over iets te veel ga nadenken. Sommige dingen moeten nou eenmaal wel of niet op je pad komen en ik snap dat dat af en toe nare situaties zullen zijn. Dit accepteren en het beste maken van (bijna) elke situatie heeft een positieve invloed gehad op mijn leven.  

“If you believe it you can achieve it”

Furthermore, I also believe that whatever you do or want to do in life, you need to believe in yourself in order to do so. Again, I know this is really difficult. I still struggle with my confidence sometimes, but I swear by this quote and it actually has given me the courage to believe in myself a little bit more. If you don’t believe in yourself, who else would!? Moreover, I also think that when your confident in what your doing in order to reach whatever goal, it will become easier to achieve that goal!

Verder vind ik ook dat met wat je ook doet of wat je wil doen in het leven dat je in jezelf moet geloven om je doelen te bereiken. Again, ik weet dat dit erg moeilijk kan zijn. Zelf struggle ik ook regelmatig met mijn zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd zweer ik bij deze quote en heeft hij mij ook eigenlijk de moed heeft gegeven om meer in mezelf te geloven. Want, als je niet in jezelf gelooft wie zal het dan wel doen!? Bovendien, denk ik ook dat wanneer je vertrouwen hebt in jezelf en wat je doet om je doelen te bereiken, het ook makkelijker wordt om deze doelen te bereiken!

“Do something today, your future self will thank you for”

I love this quote and when it comes to my school life apply this all the time! ( As in starting on projects ASAP and study well before the test). I also try to live by this quote to the rest of my life especially, when in comes to healthy living (eat healthy and exercise), which doesn’t always go that well. For example, I literally just came back from the gym and had a bit of nachos. Not a lot, but still I had some nachos…. Nevertheless, I try to follow this certain lifestyle and even though I’m not perfect I love how it makes me feel as it gives me less stress and hopefully soon more muscly bits instead of wiggly bits!

Ik hou van deze quote en wanneer het gaat om mijn school leven pas ik het hartstikke vaak toe! (Bijvoorbeeld door vroeg te beginnen aan een project en ook goed van te voren beginnen te leren voor een toets). Ik probeer deze quote ook zoveel mogelijk toe te passen in de rest van mijn leven en zeker wanneer het gaat om mijn gezondheid (gezond eten en regelmatig sporten), maar ik moet zeggen dat ik dat wel wat moeilijker vind. Bijvoorbeeld, ik ben dus echt net terug van de sportschool en ik heb al wat nachos gegeten. Niet veel, mar toch wel wat….. Desondanks, probeer ik deze quote echt wel toe te passen in mijn levensstijl en ook al ben ik niet perfect, hou ik van het gevoel dat het me geeft omdat het me minder stress geeft en hopelijk snel wat sterkere spieren en minder wobbelige lichaamsdelen! 

To which quote(s) do you live or try to live by? Naar welke quote(s) leef of probeer jij te leven?

Love Life,

Maxime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s